Katarzyna Żuraw

Neurologopeda, terapeuta EEG Biofeedback, certyfikowany Terapeuta Miofunkcjonalny, Terapeuta Ręki, Certyfikowany Terapeuta Emphaty Dolls. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na kierunku neurologopedia oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku logopedia. Jako logopeda posiada 8-letnie doświadczenie zawodowe, pracuje m.in. w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Rzeszowie, współpracuje ze szkołami, prywatnymi poradniami oraz prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne w kilku rzeszowskich przedszkolach. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z wadami artykulacyjnymi, z opóźnionym rozwojem mowy, terapią dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami neurologicznymi, afazją i wadami genetycznymi. Konsultuje noworodki i niemowlęta oceniając ich odruchy ze sfery orofacjalnej, budowę anatomiczną jamy aparatu artykulacyjnego oraz umiejętności niemowlęcia leżące u podstaw rozwoju mowy i komunikacji. Na małego pacjenta patrzy holistycznie, łączy w całość, nie dzieli na części. Pracuje wieloma metodami i podejściami, zawsze dobierając je indywidualnie do swojego podopiecznego m.in. Attention Autism, metoda werbo-tonalna, metoda symulatniczno-sekwencyjna, terapia neurobiologiczna, metoda Dobrego Startu, metoda Weroniki Sherborne, kinesiotaping ( w pedejściu ETT-HNO Elastic Therapeutic Taping), terapia miofunkcjonalna, terapia ustno-twarzowa). Jest pasjonatką wykorzystywania w terapii małych dzieci logorytmiki oraz oddziaływań polisensorycznych. Wyznaje pracę w duchu Self-Reg i Pozytywnej Dyscypliny. Najczęściej możecie ją spotkać pracującą na podłodze. Nieustannie poszerza swoją wiedzę i umiejętności na konferencjach, warsztatach i szkoleniach zgodnie z mottem: „Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean”. (Isaac Newton) 

Katarzyna Milczanowska

 Jestem neurologopedą, specjalistą z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej oraz oligofrenopedagogiem. Prowadzę terapię i diagnozę neurologopedyczną dzieci od pierwszych miesięcy życia do wieku szkolnego. Zajmuję się wspieraniem rozwoju mowy. Rozwijam umiejętności komunikacyjne z wykorzystaniem systemu Makaton i PECS oraz innych wspomagających i alternatywnych form komunikowania się (AAC) opartych na innowacyjnych rozwiązaniach (AT). Jestem terapeutą karmienia wg koncepcji NDT-Bobath, w swojej pracy wykorzystuję podejście do karmienia wg koncepcji Human Touch oraz Empathy Dolls. Na co dzień pracuję w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i rozwijam umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi podczas różnych szkoleń specjalistycznych.

Mariusz Wodecki

Absolwent Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, w której uzyskał tytuł licencjata fizjoterapii oraz Policealnej Integracyjnej Szkoły Masażu w Krakowie gdzie uzyskał tytuł masażysty. Posiada ponad 15- letnie doświadczenie zdobyte podczas pracy w ośrodkach rehabilitacyjnych dla dzieci oraz osób dorosłych. W swojej pracy wykorzystuje wiele metod specjalistycznych m.in. metody: PNF, NDT Bobath dla dorosłych, terapię manualną, kinezjotaping , terapią mięśniowo – powięziową, integracją blizn z siecią powięziową, osteopatią w pediatrii. Uczestniczył w szeregu szkoleń z zakresu fizjoterapii, osteopatii oraz masażu, ciągle podnosi swoją wiedzę i umiejętności by móc bardziej efektywnie pomagać swoim pacjentom w powrocie do pełnej sprawności. Aktualnie uczestniczy w szkoleniu koncepcji Castillo Moralles w Wrocławiu, która ukierunkowana jest na terapię sensomotorycznych i ustno - twarzowych zaburzeń u niemowlaków, dzieci i dorosłych  Zajmuje się rehabilitacją dzieci z zaburzeniami rozwoju, wadami postawy ( skoliozy, plecy okrągłe, płaskie, wady stóp, kolan ), rehabilitacją ortopedyczną osób z dolegliwościami kręgosłupa oraz stawów obwodowych w wyniku przeciążenia i urazów oraz neurologiczną osób dorosłych. W swojej pracy specjalizuje się w pracy na bliznach oraz w porażeniu nerwu twarzowego.

Katarzyna Kolasa

Jestem neurologopedą  oraz terapeutą Integracji Sensorycznej. Ukończyłam studia kierunkowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku logopedia z audiologią o specjalności klinicznej, jak również studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Doświadczenie zdobyłam pracując w przedszkolach, stowarzyszeniach, prywatnych gabinetach, centrach rozwoju i terapii dziecka. Prowadzę konsultacje, diagnozę i terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, wadami genetycznymi, niepełnosprawnością intelektualną, wybiórczością pokarmową o podłożu sensoryczno-motorycznym oraz korekcję wad wymowy. Dbam o rozwój komunikacji dziecka z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, w oparciu o system PECS. Stale podnoszę swoje kompetencje biorąc udział w licznych warsztatach, konferencjach i szkoleniach specjalistycznych.

Katarzyna Wodecka

Jestem fizjoterapeutką, certyfikowanym terapeutą NDT Bobath, absolwentką wydziału fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od ponad 15 lat pracuję z dziećmi. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w ośrodkach i stowarzyszeniach dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. W swojej pracy wykorzystuje różne metody i techniki zdobyte podczas specjalistycznych szkoleń i kursów ale przede wszystkim pracuję metodą NDT Bobath, PNF i FDM. Moi pacjenci to najczęściej dzieci z zaburzeniami rozwoju, dysfunkcjami neurologicznymi i wadami postawy. 
‌Uśmiech dziecka w czasie terapii jest najszczerszą formą zadowolenia jaką możemy doświadczyć.

Barbara 
‌Szpirak -Dec

Jestem neurologopedą z wieloletnim stażem pracy. Zajmuję się diagnozowaniem, programowaniem oraz prowadzeniem terapii neurologopedycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Moją pasją są zaburzenia komunikacji wynikające z uszkodzeń neurologicznych. W swojej pracy z powodzeniem wykorzystuję umiejętności praktyczne zdobyte podczas licznych szkoleń, warsztatów. Prowadzę terapię pacjentów z: wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami głosu-dysfonią, specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy i języka w przebiegu chorób genetycznych oraz neurologicznych (alalią, afazją, dyzartrią, oligofazją), z zaburzeniami miofunkcjonalnymi. W razie konieczności opracowuję systemy komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC. 

Katarzyna Lewko-Ślusarczyk

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej we Wrocławiu na kierunku psychologia kliniczna oraz 4- letnie szkolenie z zakresu psychoterapii systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od ponad dekady zbieram doświadczenie zawodowe m.in. w pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Psychologicznej, Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicznym, Szpitalu Chorób Płuc oraz stowarzyszeniach zajmujących się pomocą dzieciom i ich rodzinom. Uczestniczę w licznych konferencjach oraz szkoleniach, dzięki którym zdobywam wiedzę oraz doskonalę swój warsztat pracy. Pracuję z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami. Prowadzę również spotkania indywidualne. W mojej pracy staram się wspierać innych w zakresie radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi oraz rozwojowymi. Pomagam osobom doświadczającym kryzysów życiowych ( śmierci bliskiej osoby, choroby, rozwodu, trudności w pracy lub szkole). Pracuję z rodzinami w zakresie wsparcia kompetencji wychowawczych, wsparcia rozwoju psychologicznego dzieci oraz poprawy relacji w rodzinie. W celu lepszej diagnozy oraz pomocy współpracuję oraz przekierowuję do specjalistów z innych dziedzin m.in. psychiatrii, neurologii, fizjoterapii, pedagogiki, chirurgii dziecięcej. Prywatnie jestem mamą trójki cudownych dzieciaków, więc z własnego doświadczenia wiem jak niezwykle pięknym a zarazem trudnym zadaniem jest bycie rodzicem.

lek. Maria Mrozek

Lekarka, specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży. Przez 8 lat pracowałam w Klinicznym Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Łańcucie, obecnie pracuję w PZP i poradni autyzmu.

Katarzyna Rzucidło

Jestem magistrem fizjoterapii, absolwentką Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego jak i absolwentką South Bank University w Londynie. Moja praca to moja pasja. Na co dzień wykorzystuję umiejętności zdobyte w kraju i za granicą. Kompleksowe podejście do pacjentów pozwala mi na szybkie zdiagnozowanie problemu oraz dobrania odpowiednich technik w leczeniu pacjenta. W swojej pracy skupiam się nie tylko na leczeniu objawów, ale znalezieniu przyczyny problemu. W trakcie pracy za granicą zdobyłam rozległą wiedzę w zakresie fizjoterapii neurologicznej, mięśniowo- szkieletowej, jak i rehabilitacji oddechowej. Na co dzień wykorzystuję terapię manualną, powięziową, kinesotaping, jak i ćwiczenia indywidualne. Od trzech lat pracuję i specjalizuję się również w terapii uroginekologicznej. To terapia polegająca na leczeniu zachowawczym, przywracaniu funkcji i sprawności w obrębie miednicy mniejszej. W swojej pracy zajmuję się kobietami z różnymi problemami w obrębie miednicy mniejszej. Od bolesnego miesiączkowania, poprzez terapię przed i po porodową oraz terapią kobiet po operacjach ginekologicznych. Część fizjoterapii urologicznej stosuję u mężczyzn, którzy mają problemy z trzymaniem moczu po prostatektomii, jak i pacjentów, którzy mają dysfunkcje miednicy mniejszej.

lek. Natalia Stąpor

Jestem lekarzem specjalistą pediatrii, w trakcie specjalizacji z chorób zakaźnych. Aktualnie pracuję w Klinice Chorób Zakaźnych w Łańcucie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Klinice Pediatrii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, oraz w Oddziale Pediatrycznym w szpitalu w Tarnobrzegu. Pracuję również jako pediatra w podstawowej opiece zdrowotnej zajmując się leczeniem dzieci w każdym wieku. Moimi zainteresowaniami zawodowymi są szczepienia - zaburzone kalendarze szczepień, szczepienia dzieci w grupach ryzyka, oraz przygotowanie dziecka do podróży. Zajmuję się również chorobami zakaźnymi u dzieci m.in. borelioza, toksoplazmoza, mononukleoza zakaźna. Cały czas kształcę się i podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe.

lek. Marta Szczygieł-Łyko

Jestem specjalistą pediatrii oraz certyfikowanym lekarzem medycyny estetycznej. Ukończyłam Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szkolenie specjalizacyjne odbywałam w I Klinice Pediatrii w Rzeszowie, gdzie miałam okazję zdobywać wiedzę praktyczną dotyczącą najciężej chorych małych pacjentów. Dodatkowe doświadczenia zdobywałam także pracując w pediatrycznej części SOR oraz poradni dziecięcej POZ. Zawodowo od początku interesuje się także leczeniem pacjentów dorosłych oraz medycyną stylu życia. Moje pasje prywatne to joga oraz psy.