Katarzyna Żuraw

Neurologopeda, terapeuta EEG Biofeedback, certyfikowany Terapeuta Miofunkcjonalny, Terapeuta Ręki, Certyfikowany Terapeuta Emphaty Dolls. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na kierunku neurologopedia oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku logopedia. Jako logopeda posiada 8-letnie doświadczenie zawodowe, pracuje m.in. w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Rzeszowie, współpracuje ze szkołami, prywatnymi poradniami oraz prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne w kilku rzeszowskich przedszkolach. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z wadami artykulacyjnymi, z opóźnionym rozwojem mowy, terapią dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami neurologicznymi, afazją i wadami genetycznymi. Konsultuje noworodki i niemowlęta oceniając ich odruchy ze sfery orofacjalnej, budowę anatomiczną jamy aparatu artykulacyjnego oraz umiejętności niemowlęcia leżące u podstaw rozwoju mowy i komunikacji. Na małego pacjenta patrzy holistycznie, łączy w całość, nie dzieli na części. Pracuje wieloma metodami i podejściami, zawsze dobierając je indywidualnie do swojego podopiecznego m.in. Attention Autism, metoda werbo-tonalna, metoda symulatniczno-sekwencyjna, terapia neurobiologiczna, metoda Dobrego Startu, metoda Weroniki Sherborne, kinesiotaping ( w pedejściu ETT-HNO Elastic Therapeutic Taping), terapia miofunkcjonalna, terapia ustno-twarzowa). Jest pasjonatką wykorzystywania w terapii małych dzieci logorytmiki oraz oddziaływań polisensorycznych. Wyznaje pracę w duchu Self-Reg i Pozytywnej Dyscypliny. Najczęściej możecie ją spotkać pracującą na podłodze. Nieustannie poszerza swoją wiedzę i umiejętności na konferencjach, warsztatach i szkoleniach zgodnie z mottem: „Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean”. (Isaac Newton) 

Katarzyna Milczanowska

 Jestem neurologopedą, specjalistą z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej oraz oligofrenopedagogiem. Prowadzę terapię i diagnozę neurologopedyczną dzieci od pierwszych miesięcy życia do wieku szkolnego. Zajmuję się wspieraniem rozwoju mowy. Rozwijam umiejętności komunikacyjne z wykorzystaniem systemu Makaton i PECS oraz innych wspomagających i alternatywnych form komunikowania się (AAC) opartych na innowacyjnych rozwiązaniach (AT). Jestem terapeutą karmienia wg koncepcji NDT-Bobath, w swojej pracy wykorzystuję podejście do karmienia wg koncepcji Human Touch oraz Empathy Dolls. Na co dzień pracuję w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i rozwijam umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi podczas różnych szkoleń specjalistycznych.

Mariusz Wodecki

Absolwent Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, w której uzyskał tytuł licencjata fizjoterapii oraz Policealnej Integracyjnej Szkoły Masażu w Krakowie gdzie uzyskał tytuł masażysty. Posiada ponad 15- letnie doświadczenie zdobyte podczas pracy w ośrodkach rehabilitacyjnych dla dzieci oraz osób dorosłych. W swojej pracy wykorzystuje wiele metod specjalistycznych m.in. metody: PNF, NDT Bobath dla dorosłych, terapię manualną, kinezjotaping , terapią mięśniowo – powięziową, integracją blizn z siecią powięziową, osteopatią w pediatrii. Uczestniczył w szeregu szkoleń z zakresu fizjoterapii, osteopatii oraz masażu, ciągle podnosi swoją wiedzę i umiejętności by móc bardziej efektywnie pomagać swoim pacjentom w powrocie do pełnej sprawności. Aktualnie uczestniczy w szkoleniu koncepcji Castillo Moralles w Wrocławiu, która ukierunkowana jest na terapię sensomotorycznych i ustno - twarzowych zaburzeń u niemowlaków, dzieci i dorosłych  Zajmuje się rehabilitacją dzieci z zaburzeniami rozwoju, wadami postawy ( skoliozy, plecy okrągłe, płaskie, wady stóp, kolan ), rehabilitacją ortopedyczną osób z dolegliwościami kręgosłupa oraz stawów obwodowych w wyniku przeciążenia i urazów oraz neurologiczną osób dorosłych. W swojej pracy specjalizuje się w pracy na bliznach oraz w porażeniu nerwu twarzowego.

Magdalena Kawa-Szary

Jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku dietetyka. Dyplom magistra uzyskałam w 2017 roku. Obecnie stale poszerzam swoją wiedzę na studiach podyplomowych z psychodietetyki (WSB w Gdańsku), kursach, szkoleniach i warsztatach. Od 2018 roku pracuję zawodowo pomagając zarówno dzieciom jak i osobom dorosłym wprowadzić zdrowe nawyki żywieniowe, a przy tym dążyć do osiągnięcia pożądanej masy ciała. Staram się szukać dla swoich podopiecznych takich rozwiązań, aby dieta nie kojarzyła się z pasmem wyrzeczeń i zakazów. W 2020 roku zostałam Mamą, co pozwoliło mi na zagłębienie się w zagadnieniach rozszerzania diety i szeroko pojętego macierzyństwa. W wolnych chwilach lubię wypić dobrą kawę, poczytać książkę, uwielbiam tańczyć i układać puzzle.

Katarzyna Wodecka

Jestem fizjoterapeutką, certyfikowanym terapeutą NDT Bobath, absolwentką wydziału fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od ponad 15 lat pracuję z dziećmi. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w ośrodkach i stowarzyszeniach dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. W swojej pracy wykorzystuje różne metody i techniki zdobyte podczas specjalistycznych szkoleń i kursów ale przede wszystkim pracuję metodą NDT Bobath, PNF i FDM. Moi pacjenci to najczęściej dzieci z zaburzeniami rozwoju, dysfunkcjami neurologicznymi i wadami postawy. 
‌Uśmiech dziecka w czasie terapii jest najszczerszą formą zadowolenia jaką możemy doświadczyć.

Aneta Czarnecka-Gierczak

Jestem neurologopedą, logopedą, pedagogiem, terapeutą autyzmu. Wiedzę i doświadczenie zdobywałam prowadząc diagnozy i terapię dzieci z wyzwaniami rozwojowymi m. in z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, uszkodzeniami neurologicznymi, dziećmi z wadami genetycznymi w stowarzyszeniu, poradniach w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz w przedszkolu. Obecnie współpracuje z ośrodkiem terapeutycznym oraz prowadzę własną praktykę. Jestem miłośnikiem terapii miofunkcjonalnej. Do każdego pacjenta małego i dużego podchodzę w sposób indywidualny i holistyczny kierując się profesjonalizmem i wsparciem zarówno w stosunku do dziecka jak i rodziców. Chcąc lepiej radzić sobie z wyzwaniami jakie stawiają przede mną mali Pacjenci podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach, między innymi: Stymulacja traktu ustno-twarzowego, Ocena traktu ustno-twarzowego, Ankyloglosia, Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia, Diagnoza i terapia miofunkcjonalna, Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii, Programowanie języka wg Metody Krakowskiej.

Katarzyna Lewko-Ślusarczyk

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej we Wrocławiu na kierunku psychologia kliniczna oraz 4- letnie szkolenie z zakresu psychoterapii systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od ponad dekady zbieram doświadczenie zawodowe m.in. w pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Psychologicznej, Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicznym, Szpitalu Chorób Płuc oraz stowarzyszeniach zajmujących się pomocą dzieciom i ich rodzinom. Uczestniczę w licznych konferencjach oraz szkoleniach, dzięki którym zdobywam wiedzę oraz doskonalę swój warsztat pracy. Pracuję z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami. Prowadzę również spotkania indywidualne. W mojej pracy staram się wspierać innych w zakresie radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi oraz rozwojowymi. Pomagam osobom doświadczającym kryzysów życiowych ( śmierci bliskiej osoby, choroby, rozwodu, trudności w pracy lub szkole). Pracuję z rodzinami w zakresie wsparcia kompetencji wychowawczych, wsparcia rozwoju psychologicznego dzieci oraz poprawy relacji w rodzinie. W celu lepszej diagnozy oraz pomocy współpracuję oraz przekierowuję do specjalistów z innych dziedzin m.in. psychiatrii, neurologii, fizjoterapii, pedagogiki, chirurgii dziecięcej. Prywatnie jestem mamą trójki cudownych dzieciaków, więc z własnego doświadczenia wiem jak niezwykle pięknym a zarazem trudnym zadaniem jest bycie rodzicem.

lek. Grażyna Chmaj

 Specjalizuję się w urologii i chirurgii dziecięcej. Leczone choroby:
‌- Zaburzenia oddawania moczu
‌- Wady układu moczowego
‌- Moczenie nocne
‌- Infekcje dróg moczowych
‌‌

Katarzyna Rzucidło

Jestem magistrem fizjoterapii, absolwentką Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego jak i absolwentką South Bank University w Londynie. Moja praca to moja pasja. Na co dzień wykorzystuję umiejętności zdobyte w kraju i za granicą. Kompleksowe podejście do pacjentów pozwala mi na szybkie zdiagnozowanie problemu oraz dobrania odpowiednich technik w leczeniu pacjenta. W swojej pracy skupiam się nie tylko na leczeniu objawów, ale znalezieniu przyczyny problemu. W trakcie pracy za granicą zdobyłam rozległą wiedzę w zakresie fizjoterapii neurologicznej, mięśniowo- szkieletowej, jak i rehabilitacji oddechowej. Na co dzień wykorzystuję terapię manualną, powięziową, kinesotaping, jak i ćwiczenia indywidualne. Od trzech lat pracuję i specjalizuję się również w terapii uroginekologicznej. To terapia polegająca na leczeniu zachowawczym, przywracaniu funkcji i sprawności w obrębie miednicy mniejszej. W swojej pracy zajmuję się kobietami z różnymi problemami w obrębie miednicy mniejszej. Od bolesnego miesiączkowania, poprzez terapię przed i po porodową oraz terapią kobiet po operacjach ginekologicznych. Część fizjoterapii urologicznej stosuję u mężczyzn, którzy mają problemy z trzymaniem moczu po prostatektomii, jak i pacjentów, którzy mają dysfunkcje miednicy mniejszej.

lek. Natalia Stąpor

Jestem lekarzem specjalistą pediatrii, w trakcie specjalizacji z chorób zakaźnych. Aktualnie pracuję w Klinice Chorób Zakaźnych w Łańcucie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Klinice Pediatrii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, oraz w Oddziale Pediatrycznym w szpitalu w Tarnobrzegu. Pracuję również jako pediatra w podstawowej opiece zdrowotnej zajmując się leczeniem dzieci w każdym wieku. Moimi zainteresowaniami zawodowymi są szczepienia - zaburzone kalendarze szczepień, szczepienia dzieci w grupach ryzyka, oraz przygotowanie dziecka do podróży. Zajmuję się również chorobami zakaźnymi u dzieci m.in. borelioza, toksoplazmoza, mononukleoza zakaźna. Cały czas kształcę się i podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe.

lek. Marta Szczygieł-Łyko

Jestem specjalistą pediatrii oraz certyfikowanym lekarzem medycyny estetycznej. Ukończyłam Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szkolenie specjalizacyjne odbywałam w I Klinice Pediatrii w Rzeszowie, gdzie miałam okazję zdobywać wiedzę praktyczną dotyczącą najciężej chorych małych pacjentów. Dodatkowe doświadczenia zdobywałam także pracując w pediatrycznej części SOR oraz poradni dziecięcej POZ. Zawodowo od początku interesuje się także leczeniem pacjentów dorosłych oraz medycyną stylu życia. Moje pasje prywatne to joga oraz psy.

lek. Dariusz Stanowski

Jestem absolwentem kierunku lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który ukończyłem w 2014r. Po stażu podyplomowym rozpocząłem specjalizację z neurologii w Szpitalu MSWiA w Rzeszowie. Tytuł specjalisty neurologa uzyskałem w 2020 r. Na co dzień pracuje na stanowisku starszego asystenta w Oddziale Neurologii Szpitala MSWiA w Rzeszowie oraz w tamtejszej poradni neurologicznej, a także w przychodni Holimedica w Rzeszowie oraz Feniks Clinic w Przeworsku. Moimi głównymi zainteresowaniami zawodowymi są choroby naczyniowe mózgu oraz padaczka. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych kursach, szkoleniach i sympozjach naukowych z zakresu neurologii. W pracy z pacjentem stawiam na stworzenie partnerskich relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie przedstawiając w przystępny sposób możliwości diagnostyczne i terapeutyczne, aby móc wspólnie decydować o dalszym leczeniu.