Zabezpieczenie Danych Osobowych
Holimedica sp. z o.o. przetwarza Państwa dane w celach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Spółka stosuje środki organizacyjne, proceduralne i techniczne mające na celu zabezpieczyć przetwarzane dane. W organizacji stosowane są środki, które pozwalają w jak najlepszy sposób zabezpieczyć dane osobowe i prywatność osób, których dotyczą. Dobór stosowanych środków wynika z analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania.
Polityka Ochrony Danych Osobowych
RODO jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych. W związku z tym dbając o bezpieczeństwo danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.
Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych jest HOLIMEDICA sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Jana Pawła II 181/104, 35-317 Rzeszów
Inspektor Ochrony Danych
Jest to osoba w organizacji, z którą można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
Inspektor Ochrony Danych: Janusz Harpula
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
adres korespondencyjny: Inspektor Danych Osobowych Holimedica sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 181/104, 35-317 Rzeszów
e-mail: iod@holimedica.rzeszow.pl

Dane osobowe
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
objęcia opieką medyczną,
realizacja prawa osób upoważnionych do dokumentacji medycznej,
realizacja praw osób, których dane są przetwarzane,
w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń,
archiwizowania danych zgodnie z przepisami prawa,
związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej.

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.
Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych, sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych.
Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta .
Dane zbierane automatycznie
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)
Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.
W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.
Udostępnianie danych podmiotom trzecim
Holimedica sp. z o.o. będzie przekazywać Państwa dane osobowe:
osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym ze Spółką,
podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych- m.in. innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu informatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Państwa.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Holimedica sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

Polityka prywatności na stronę www

Zabezpieczenie Danych Osobowych

Holimedica sp. z o.o. przetwarza Państwa dane w celach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Spółka stosuje środki organizacyjne, proceduralne i techniczne mające na celu zabezpieczyć przetwarzane dane. W organizacji stosowane są środki, które pozwalają w jak najlepszy sposób zabezpieczyć dane osobowe i prywatność osób, których dotyczą. Dobór stosowanych środków wynika z analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania.

Polityka Ochrony Danych Osobowych

RODO jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych. W związku z tym dbając o bezpieczeństwo danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych jest HOLIMEDICA sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Jana Pawła II 181/104, 35-317 Rzeszów

Inspektor Ochrony Danych

Jest to osoba w organizacji, z którą można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

Inspektor Ochrony Danych: Janusz Harpula

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

adres korespondencyjny: Inspektor Danych Osobowych Holimedica sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 181/104, 35-317 Rzeszów

e-mail: iod@holimedica.rzeszow.pl


Dane osobowe

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

objęcia opieką medyczną,

realizacja prawa osób upoważnionych do dokumentacji medycznej,

realizacja praw osób, których dane są przetwarzane,

w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń,

archiwizowania danych zgodnie z przepisami prawa,

związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej.


Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych, sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych.


Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta .

Dane zbierane automatycznie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.

W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim

Holimedica sp. z o.o. będzie przekazywać Państwa dane osobowe:

osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym ze Spółką,

podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych- m.in. innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu informatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu podmiotom uprawnionym przepisami prawa,

podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Państwa.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Holimedica sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.