W poradni przyjmują neurologopedzi:


Małgorzata Szarek - Ziobro

Katarzyna Żuraw

Monika Wójcik

Aneta Czarnecka - Gierczak
Poradnia neurologopedyczna dzieci i dorosłych


Poradnia neurologopedyczna zapewnia pełną diagnozę oraz terapię wszelkich nieprawidłowości dotyczących rozwoju mowy i komunikacji u dzieci. Obejmuje terapią dzieci z obciążonym wywiadem okołoporodowym, chorobami genetycznymi oraz neurologicznymi, mające trudności zarówno w zakresie nadawania jak i rozwoju rozumienia. 

Zakres usług obejmuje:
- wczesną interwencję neurologopedyczną, konsultacje dla noworodków i niemowląt, terapię z wcześniakami, z dziećmi karmionymi przez sondę, z dziećmi z rozszczepami (ocenę odruchowych reakcji oralnych, budowy aparatu ustno-twarzowego i wędzidełka języka),

- terapię karmienia, kluczem prawidłowego rozwoju mowy jest umiejętność prawidłowego  przyjmowania pokarmów i płynów, 


- konsultacje dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i z zaburzeniami artykulacji,

- terapię wad wymowy dzieci i młodzieży,             
- diagnozę i terapię miofunkcjonalną, wsparcie m.in. dla dzieci przygotowujących się do leczenia ortodontycznego, mających problemy z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, które nadmiernie się ślinią, mają stale otwarte usta i nieprawidłową pozycję spoczynkową języka,      
- ścisłą współpracę z ortodontą pacjentów objętych już leczeniem ortodontycznym,    
- wprowadzenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC w przypadku osób, u których mowa nie rozwija się lub uniemożliwia satysfakcjonujące komunikowanie się z otoczeniem,      
- terapię neurologopedyczną dla pacjentów z uszkodzeniami mózgu i afazją.
Metody pracy i pomoce są dobierane indywidualnie do potrzeb pacjentów. Nie stosujemy sztywnych zasad i metod terapeutycznych. Rodzice mają możliwość uczestniczenia w terapii. Terapia neurologopedyczna małych pacjentów prowadzona jest w formie zabawy.