Poradnia neurologiczna dorosłych

W ramach poradni oferujemy konsultacje neurologiczne dla dorosłych oraz diagnostykę i leczenie schorzeń układu nerwowego, jak m.in.: 

‌- bóle głowy różnego pochodzenia, 
‌- następstwa chorób naczyniowych OUN,
‌ - choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni między 
‌    nimi (polineuropatie, miastenia)

‌‌W Poradni przyjmuje:
Rekrutacja w toku :)