Centrum medyczne Holimedica
ul. Jana Pawła II 181, 36-021 Rzeszów, telefon: 733 121 413, e-mail: kontakt@holimedica.rzeszow.pl      

Godziny otwarcia: pon. – pt. 8:00 – 19:00.

Jestem neurologopedą i oligofrenopedagogiem. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje, by móc prowadzić jak najefektywniejszą terapię, zmierzającą do uzyskania szeroko pojętej komunikacji dziecka z otoczeniem. Opracowuję systemy komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC. Holistyczne podejście do pacjenta pomaga mi skutecznie rozwiązywać problemy logopedyczne i rozwojowe najmłodszych pacjentów.Jestem terapeutą karmienia, certyfikowanym instruktorem Masażu Shantala, terapeutą miofunkcjonalnym.

W swojej pracy wykorzystuję wiedzę i umiejętności praktyczne zdobyte podczas wielu szkoleń, między innymi: – NBAS-skala oceny zachowania noworodka wg Brazeltona, – Integracja odruchów ustno-twarzowych wg S. Masgutowej, – Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, Elastyczny Terapeutyczny Taping zgodnie z podejściem Ester de Ru, -Zaburzenia funkcji oralnych, problemy żywieniowe, dysfagia w świetle metody NDT Bobath.